Великий пост 3-я неделя. 17 марта 2023 года — Пятница

  ► АПОЛОГЕТИКА

Великий пост 3-я неделя. 17 марта 2023 года — Пятница

Седмица 3-я Великого поста, глас 6

Великий пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Гера́сима, иже на Иордане (475); прп. Гера́сима Вологодского (1178); блгв. кн. Дании́ла Московского (1303).

Блгв. кн. Васи́лия (Василько́) Ростовского (1238); прмч. Иоаса́фа Снетогорского, Псковского (1299); мч. Па́вла и мц. Иулиа́нии (ок. 273); прп. Иа́кова постника (VI); перенесение мощей блгв. кн. Вячесла́ва Чешского (938); свт. Григо́рия, епископа Констанции Кипрской.

Сщмч. Алекса́ндра Лихарева, пресвитера (1938).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

На 6-м часе: Ис. XIII, 2–13. На веч.: Быт. VIII, 4–21. Притч. X, 31 – XI, 12.

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Герасиму Иорданскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Герасиме, дух твой.

Кондак, глас 4:

Возгоре́вся раче́нием Го́рним,/ же́стость пусты́ни Иорда́новы па́че всех ми́ра сла́дких предпоче́л еси́;/ отону́дуже повину́ся тебе́ зверь да́же до сме́рти, о́тче,/ послу́шне и жа́лостне на гро́бе твое́м сконча́ся,/ просла́вльшу тя та́ко Бо́гу,/ к Нему́же моля́ся, и о нас,// о́тче Гера́симе, помина́й.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Гера́симе! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и мо́щи твоя́ сокрове́ны бы́ша на земли́, но свята́я твоя́ душа́ со А́нгельскими во́инствы, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя муки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Герасиму Вологодскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко Безпло́тным единонра́вен/ и преподо́бным соо́бщник, преподо́бне Гера́симе,/ еди́н на Во́логду прише́л еси́,/ прорица́я ту бы́ти гра́ду вели́кому/ и в нем святе́й це́ркви воздви́гнутися/ и святи́телем водвори́тися./ Те́мже и сподо́бился еси́/ близ того́ погребе́н бы́ти/ и по преставле́нии свое́м мно́гими чудесы́ исцеле́ний просия́л еси́./ Моли́ся всегда́ о нас,// я́ко да обря́щем от Бо́га ми́лость.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, прему́дре, мирски́й мяте́ж оста́вил еси́,/ и многоце́нныя ри́зы тле́нныя возненави́дел еси́,/ и святу́ю оде́жду а́нгельскую любе́зно восприя́л еси́,/ и ту соблю́л еси́ в чи́стой со́вести/ и во благи́х де́лех, и до преставле́ния своего́/ бысть Боже́ственнаго ра́ди жития́ Тро́ицы селе́ние/ и просвети́л еси́ ве́рою приходя́щия к тебе́;/ те́мже вси зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче Гера́симе всечестны́й.

Благоверному князю Даниилу Московскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле, весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́/ и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/ тече́ние до́брое соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну,/ тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́// и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.

Кондак, глас 4:

Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспита́нный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/ и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/ путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/ Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,// иде́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Молитва князю Даниилу:

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле! К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я. Всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Вячеславу Чешскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Днесь А́нгели с челове́ки ра́дуются вку́пе о́бщим весе́лием,/ Не́бо и земля́ све́тло лику́ют в па́мять твою́, свя́те./ И мы, гре́шнии, приле́жно ти вопие́м:/ помоли́ся к Влады́це о нас,/ изба́вити ны от напа́сти/ ви́димых и неви́димых враг,// чту́щих пресве́тлую па́мять твою́.

Кондак, глас 1:

С ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ блаже́нне кня́же Вячесла́ве,/ наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты,/ и отту́ду благоде́тельныя да́ры поче́рп чуде́с,/ всем, притека́ющим ве́рою под твою́ святы́ню// источа́еши цельба́м дарова́ние.

Молитва князю Вячеславу:

О, святы́й благове́рный кня́же му́чениче Вячесла́ве, избра́нный воево́до земли́ Че́шския и всех христиа́н слове́нских те́плый пред Бо́гом предста́телю! Днесь, в па́мять твою́ единоду́шно соше́дшеся в честне́м хра́ме сем и пред ико́ною твое́ю умиле́нно моля́щеся, си́це из глубины́ се́рдца на́шего к тебе́ взыва́ем: Ты в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возложе́нное на тя служе́ние усе́рдно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́мже призва́н есть, наста́ви. Ты супоста́тов полки́ от оте́чества твоего́ си́лою ра́тною и му́дростию управи́тельною отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех враго́в ви́димых и неви́димых низложи́. Ты в преде́лах страны́ своея́ пра́вду и мир и милосе́рдие насажда́ти потща́лся еси́, и нам от ми́лостиваго Бо́га в сих доброде́телех преуспе́яние испроси́. Ты безви́нную кровь твою́ а́ки А́вель от руки́ бра́та своего́ пред враты́ церко́вными пролия́л еси́, и нас, я́ко чад еди́ныя ма́тере Це́ркве, братолю́бию и кро́тости научи́. О, вели́кий и сла́вный кня́же Вячесла́ве, ра́ди вя́щшия сла́вы Небе́сныя вене́ц земна́го княже́ния оста́вивый и венце́м му́ченическим пра́ведно увенча́нный! Ны́не с му́дрою наста́вницею, прама́терию твое́ю Людми́лою, и все́ми святы́ми у Престо́ла Бо́жия предстоя́, не забу́ди нас си́рых и убо́гих, я́коже в животе́ твое́м никого́же от таковы́х оста́вил еси́. И предста́тельством твои́м житие́ ти́хое и безгре́шное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие устро́й нам, да просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

.

Великий пост 3-я неделя. 17 марта 2023 года — Пятница

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.